General

<< <  Page 17 of 18  > >>

Nov 2, 2014
Category: General
Posted by: thongdiepducme

 

 

Oct 2, 2014
Category: General
Posted by: thongdiepducme

Tháng 10 là tháng Mân Côi. Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan de la Roche, O.P. đã được Đức Mẹ trao cho nhiệm vụ công bố 15 Lời Hứa sau đây cho những người siêng năng cầu nguyện Kinh Mân Côi:

Oct 1, 2014
Category: General
Posted by: thongdiepducme

 

 

Bùi Văn Giải 
 

Nói đến Quảng Trị mà không nói đến La Vang là một điều thiếu sót. Bởi vì ít ai là dân Quảng Trị mà không nghe nói đến địa danh La Vang. Không những thế, La Vang đã là nơi mà từ Bắc chí Nam nhiều người biết đến, không chỉ là người Công Giáo mà cả đồng bào ngoài Công Giáo nữa. Ngày nay, trên thế giới nhiều người cũng biết đến La Vang. Ở đất Mỹ cũng đã có những ngôi nhà thờ lấy danh hiệu Ðức Mẹ La Vang.