GIỚI THIỆU

General

<< <  Page 16 of 17  > >>

Nov 11, 2014
Category: General
Posted by: thongdiepducme

            

Nov 2, 2014
Category: General
Posted by: thongdiepducme

 

 

Oct 2, 2014
Category: General
Posted by: thongdiepducme

Tháng 10 là tháng Mân Côi. Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan de la Roche, O.P. đã được Đức Mẹ trao cho nhiệm vụ công bố 15 Lời Hứa sau đây cho những người siêng năng cầu nguyện Kinh Mân Côi:Next page: ĐỨC MẸ MARIA


303057