GIỚI THIỆU

General

<< <  Page 17 of 17

Oct 1, 2014
Category: General
Posted by: thongdiepducme

 

 

Bùi Văn Giải 
 

Nói đến Quảng Trị mà không nói đến La Vang là một điều thiếu sót. Bởi vì ít ai là dân Quảng Trị mà không nghe nói đến địa danh La Vang. Không những thế, La Vang đã là nơi mà từ Bắc chí Nam nhiều người biết đến, không chỉ là người Công Giáo mà cả đồng bào ngoài Công Giáo nữa. Ngày nay, trên thế giới nhiều người cũng biết đến La Vang. Ở đất Mỹ cũng đã có những ngôi nhà thờ lấy danh hiệu Ðức Mẹ La Vang.

Oct 1, 2014
Category: General
Posted by: thongdiepducme

Sau đây là cách đọc kinh Mân Côi mà Đức Mẹ CUAPA, Nicaragua năm 1980 (đã được Giám Mục sở tại công nhận) yêu cầu linh mục Bernardo Martinez nói cho mọi người được biết, trước mỗi mầu nhiệm Mân Côi, thì đọc và suy gẫm một đoạn thánh kinh. Hội Thông Điệp Đức Mẹ sưu tầm và ghi ra đây để tùy nghi qúy bạn sử dụng đẹp lòng Đức Me.

 

Oct 1, 2014
Category: General
Posted by: admin
The news module was installed. Exciting. This news article is not using the Summary field and therefore there is no link to read more. But you can click on the news heading to read only this article.


Next page: ĐỨC MẸ MARIA


302243