ĐỨC MẸ MARIA

Oct 1, 2014

CÁCH ĐỌC KINH MÂN CÔI THEO HUẤN THỊ CỦA ĐỨC BÀ CUAPA


Sau đây là cách đọc kinh Mân Côi mà Đức Mẹ CUAPA, Nicaragua năm 1980 (đã được Giám Mục sở tại công nhận) yêu cầu linh mục Bernardo Martinez nói cho mọi người được biết, trước mỗi mầu nhiệm Mân Côi, thì đọc và suy gẫm một đoạn thánh kinh. Hội Thông Điệp Đức Mẹ sưu tầm và ghi ra đây để tùy nghi qúy bạn sử dụng đẹp lòng Đức Me.

 

Category: General
Posted by: thongdiepducme

Sau các mầu nhiệm kinh Mân Côi ta có thể chọn một số kinh nào đó để đọc chứ không bắt buộc phải đọc hết. Chúng tôi có đề nghị những kinh nên đọc sau khi đọc xong kinh Mân Côi. Qúy vị tùy nghi thêm bớt.

NĂM SỰ VUI

 

Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường .

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

 

(Luca) Chưong 1 câu 26 – 38.  (26) Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, (27) gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

(28) Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. (29) Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

(30) Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. (31) Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. (32) Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

(34) Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"

(35) Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. (36) Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. (37) Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

(38) Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh…

 

ĐỌC LỜI NGUYỆN FATIMA (do Đức Mẹ dạy cho 3 em linh kiến tại Fatima, Bồ đào nha năm 1917)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhứt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

 

Ðức Bà đi viếng bà thánh Ê-li-sa-bét

Lk. 1:(39-45) Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. (40) Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. (41) Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy ơn Thánh Thần, (42) liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. (43) Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi? (44) Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. (45) Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh…

 

ĐỌC LỜI NGUYỆN FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhứt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sanh Đức Chúa Giêsu trong hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

 

Lk.2: (6-12) Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. (7) Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

(8) Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. (9) Và kìa sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. (10) Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: (11) Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ðavít, Người là Ðấng Kitô Ðức Chúa. (12) Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ".

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh…

 

ĐỌC LỜI NGUYỆN FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhứt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền  thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

 

Lk. 2: (25-32) Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ísrael, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. (26) Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Ðấng Kitô của Ðức Chúa. (27) Ðược Thần Khí dun dủi, ông lên Ðền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, (28) thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

Bài ca "An Bình Ra Ði" (Nunc dimittis)

(29) Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

(30) Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

(31) Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:

(32) Ðó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ítraen Dân Ngài.

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh…

 

ĐỌC LỜI NGUYỆN FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhứt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

 

Lk. (41-50) Hằng năm, cha mẹ Ðức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. (42) Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, theo tập tục ngày lễ. (43) Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. (44) Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. (45) Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm.

(46) Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. (47) Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. (48) Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!" (49) Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?"(50) Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh…

 

ĐỌC LỜI NGUYỆN FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhứt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Kết thúc bằng:

Kinh: Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống…

Ba câu lạy

-Lạy Trái Tim cực thánh ĐCG, thương xót chúng con,

-Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh Đức Bà Maria, cầu cho…

-Lạy thánh cả Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời dồng trinh, cầu cho…

 

Làm dấu thánh giá

 

NĂM SỰ SÁNG

 

Thứ nhất thì ngắm ĐCG chịu phép Rửa tại sông Jordan, ta hãy xin cho được sống đẹp lòng ĐCT

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

 

Ông Gioan Tẩy Giả rao giảng

Mt. 3:(1-14) Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: (2) "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." (3) Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới:

Có tiếng người hô trong hoang địa:

Hãy dọn sẵn con đường của Ðức Chúa,

sửa lối cho thẳng để Người đi.

(4) Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong làm thức ăn. (5) Bây giờ, người ta từ Giêrusalem và khắp miền Giuđê, cùng khắp vùng ven sông Giođan, kéo đến với ông.(6) Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan. (7) Thấy nhiều người thuộc phái Pharisêu và phái Xađốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? (8) Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối. (9) Và đừng nghĩ bụng rằng: "Chúng ta đã có tổ phụ Ápraham". Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Ápraham. (10) Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. (11) Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để hối thúc các anh sám hối. Còn Ðấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. (12) Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc tốt thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi".

Ðức Giêsu chịu phép rửa

(13) Bấy giờ, Ðức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. (14) Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!" (15) Nhưng Ðức Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ để như thế đã, Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính". Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người.

(16) Khi Ðức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. (17) Và có tiếng từ trời phán rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người".

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng danh

 

ĐỌC LỜI NGUYỆN FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhứt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Thứ hai thì ngắm ĐCG làm phép lạ Hóa nước thành rượu tại Cana, ta xin cho được vững tin vào quyền năng của ĐCT

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

 

Tiệc cưới Cana

Jn. 2: (1-12) Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Giêsu. (2) Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. (3) Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". (4) Ðức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến". (5) Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ làm theo".

(6) Ở đó có đặt sáu chum bằng đá dùng vào việc thanh tẩy theo tập tục người Dothái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. (7) Ðức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng. (8) Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc". Họ liền đem cho ông. (9) Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại (10) và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ". (11) Ðức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. (12) Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Caphácnaum và ở lại đó ít ngày.

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng danh

 

ĐỌC LỜI NGUYỆN FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhứt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Thứ ba thì ngắm: ĐCG rao giảng nước trời và ơn thống hối, ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

 

Ðức Giêsu khai mạc công việc rao giảng

Mc. 1: (14-15) Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (15) Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.

Sứ vụ của Đức Chúa Giêsu là sứ vụ cứu độ và tình thương. Ngài kêu gọi dân chúng sám hối, đặc biệt đối với những người vẫn tưởng mình nằm ngoài tình thương và cứu độ của Chúa. Ngài cho họ biết là Chúa chữa lành mọi thương tật cho họ và hòa giải với mọi người. Ngài gọi các môn đệ hãy chia sẻ tình thương của Chúa và cũng kêu gọi họ hãy tha thứ cho nhau. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục sứ vụ ấy trong Gíáo Hội hoàn vũ, đặc biệt trong Bí Tích hòa giải (giải tội) Tại đây, kẻ có tội nhận được tình yêu tha thứ của Chúa và được đổi mới để ra đi xây dựng Nước Trời. Nhờ ơn sủng của Cha chúng ta trên Trời, chúng ta tiếp tục được nghe Chúa Giêsu rao giảng tin Mừng và được thông phần vào tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa.

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng danh

 

ĐỌC LỜI NGUYỆN FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhứt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Thứ bốn thì ngắm ĐCG bién hình trên núi Tabor, ta hãy lắng nghe lời Người

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

 

Ðức Giêsu hiển dung

LK. 9: (28-36) Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. (29) Ðang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. (30) Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia. (31) Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem. (32) Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Ðức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người. (33) Ðang lúc hai vị này rời xa Ðức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, hay quá! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho ông Môsê, và một cái cho ông Êlia". Ông không biết mình đang nói gì. (34) Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. (35) Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Ðây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!" (36) Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Ðức Giêsu. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng danh

 

ĐỌC LỜI NGUYỆN FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhứt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Thứ năm thì ngắm, DCG lập phép thánh Thể, ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Chúa

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

 

Lập phép Thánh Thể

Mt. 26: 26-29 Ðương lúc họ ăn, thì Ðức Giêsu cầm lấy bánh và chúc tụng rồi bẻ ra, và ban cho họ, Ngài nói: "Hãy cầm lấy bánh mà ăn, này là mình Ta". 27 Ðoạn cầm lấy chén rượu và tạ ơn, Ngài ban cho họ mà rằng: "Hãy uống chén này hết thảy; 28 Vì này là máu Ta, máu Giao Ước đổ ra cho nhiều người được ơn tha tội. 29 Và Ta bảo các ngươi: từ nay Ta sẽ không còn uống nước nho này nữa, cho đến ngày Ta sẽ uống thứ mới với các ngươi trong Nước Cha Ta".

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng danh

 

ĐỌC LỜI NGUYỆN FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhứt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Có thể kết thúc như sau:

Kinh Cứu sống thai nhi

- Kinh Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống…

Kinh Kính mừng Giuse

Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Kinh Cám ơn

 

Ba câu lạy:  

-Lạy Trái Tim cực thánh ĐCG, thương xót chúng con,

-Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh Đức Bà Maria, cầu cho…

-Lạy thánh cả Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời dồng trinh, cầu cho…

 

Làm dấu thánh giá

 

NĂM SỰ THƯƠNG

Thứ nhất thì ngắm, DCG lo buồn đổ mồ hôi máu ta hãy xin cho được ăn năn tội nên

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

 

Ghetsêmani

Lk. 22: 39-46 Ði ra, Ngài đến Núi Cây Dầu như thường lệ; có cả các môn đồ theo Ngài. 40 Ðến nơi, Ngài bảo họ: "Hãy cầu nguyện cho khỏi sa cơn thử thách".

41 Ðoạn Ngài rời xa họ khoảng cách độ chừng bằng một người ném một hòn đá; và đặt gối xuống, Ngài cầu nguyện 42 rằng: "Lạy Cha! nếu Cha muốn, xin cất chén này đi khỏi con! Song đừng theo ý con, mà xin cho ý Cha được thành sự! 43 [Một thiên thần tự trời hiện đến với Ngài, mà thêm sức cho Ngài; 44 lâm chiến, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết hơn, và mồ hôi Ngài như máu nặng giọt rỏ xuống đất]. 45 Cầu nguyện xong, và trỗi dậy đến với môn đồ, Ngài thấy họ vì buồn phiền mà đang ngủ. 46 Ngài mới nói với họ: "Làm sao các ngươi ngủ được? Trỗi dậy! hãy cầu nguyện kẻo sa cơn thử thách".

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng danh

 

ĐỌC LỜI NGUYỆN FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhứt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Thứ hai thì ngắm ĐCG bị đánh đòn, ta hãy xin cho được chịu mọi sự khó bằng lòng

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

 

Mk. 15: 6-15 Mỗi dịp lễ, ông Philatô thường tha cho họ một người tù họ xin. 7 Có người tên là Barabba bị giam với quân phiến loạn; trong một vụ dấy loạn, bọn này đã có giết người. 8 Dân chúng đi lên và bắt đầu xin ông như ông thường làm cho họ. 9 Philatô đáp lại với họ rằng: "Các ngươi muốn được ta tha vua dân Do Thái không?" 10 Bởi ông nhận ra rằng vì ganh tị mà các thượng tế đã nộp Ngài. 11 Các thượng tế sách động dân chúng, xin ông tha Barabba cho họ thì hơn. 12 Philatô lại lên tiếng nói với họ: "Vậy thì ta sẽ phải làm gì cho kẻ các ngươi gọi là Vua dân Do thái?" 13 Họ lại kêu lên: "Ðóng đinh nó đi!" 14 Philatô nói với họ: "Nào người ấy đã làm gì ác?" Họ lấy hết sức kêu lên: "Ðóng đinh nó đi!" 15 Muốn chiều lòng dân chúng, Philatô đã tha Barabba cho họ, và cho đánh đòn Ðức Giêsu, rồi phó nộp cho đóng đinh thập giá.

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng danh

 

ĐỌC LỜI NGUYỆN FATIMA

 

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhứt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Thứ ba thì ngắm ĐCG bị đội Mão Gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

 

Jn. 19:1-8 Bấy giờ Philatô truyền đem Ðức Giêsu đi và đánh đòn. 2 Lính tráng lấy gai tết một triều thiên mà đặt trên đầu Ngài, và khoác cho Ngài áo choàng đỏ, 3 rồi chúng tiến lại bên Ngài mà nói: "Kính chào Vua Do Thái!" và chúng tạt vả Ngài.

4 Philatô lại ra ngoài mà nói với họ: "Này, ta dẫn ông ấy ra cho các ngươi để các người biết là ta không tìm ra tội trạng nào nơi ông ấy". 5 Ðức Giêsu ra ngoài, đội triều thiên gai, mình khoác áo đỏ. Philatô nói với họ: "Này, đây là người!" 6 Vừa thấy Ngài, các thượng tế cùng bộ hạ kêu lên rằng: "Ðóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!" Philatô nói với họ: "Thì các ngươi hãy đem ông ấy đi mà đóng đinh! Vì ta đây, ta không tìm ra tội trạng nào cả nơi ông ấy". 7 Người Do Thái đáp lại: "Chúng tôi có Luật, và chiếu theo Luật đó thì nó phải chết, vì nó đã cho mình là Con Thiên Chúa".

8 Khi nghe lời ấy, Philatô thêm kinh sợ hơn. 9 Và ông vào lại phủ đường mà nói với Ðức Giêsu: "Ông bởi đâu đến?" Nhưng Ðức Giêsu không đáp lại.

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng danh

 

ĐỌC LỜI NGUYỆN FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhứt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Thứ tư thì ngắm ĐCG vác cây thánh giá, ta xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

 

Jn. 19: 16-22 Bấy giờ ông Philatô phó nộp Ngài cho họ đóng đinh.

 

Ðóng đinh

Vậy họ đem Ðức Giêsu đi. 17 Tự mình vác lấy khổ giá cho mình, Ngài ra đi đến nơi gọi là Gò Sọ, tiếng Hipri gọi là Golgotha. 18 Ở đó, họ đã đóng đinh Ngài, và cùng với Ngài, hai người khác nữa, mỗi người một bên, Ðức Giêsu ở giữa.

19 Philatô cho viết tấm biển và đặt trên khổ giá; đề rằng: Giêsu Nazaret, Vua dân Do Thái. 20 Tấm biển ấy, nhiều người Do Thái đã đọc, vì chỗ Ðức Giêsu bị đóng đinh ở sát bên thành; và lại viết bằng các tiếng: Do thái, Latinh và Hy lạp. 21 Vậy các thượng tế Do Thái thưa với Philatô: "Xin ngài đừng viết: Vua dân Do thái. Nhưng là: Tên này đã xưng mình: Ta là Vua dân Do Thái". 22 Philatô đáp lại: "Ðiều ta đã viết, là đã viết rồi!"

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng danh

 

ĐỌC LỜI NGUYỆN FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhứt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Thứ năm thì ngắm ĐCG chịu chết trên cây thánh giá, chúng ta hãy xin cho được đóng đanh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

 

Chúa Giêsu và Mẹ Ngài

Jn. 19: 25-30 Ðứng bên khổ giá Ðức Giêsu, có Mẹ Ngài, và người chị em của Mẹ Ngài, Maria (vợ) của Klôpa, và Maria người Magđala. 26 Vậy Ðức Giêsu thấy Mẹ Ngài, và môn đồ Ngài yêu mến đứng bên cạnh, thì Ngài nói với Mẹ: "Hỡi bà, này là con bà!" 27 Ðoạn lại nói với môn đồ: "Này là Mẹ con!" Và từ giờ đó, môn đồ đã lĩnh lấy bà về nhà mình.

Chúa Giêsu tắt thở

28 Sau đó Ðức Giêsu biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để Kinh thánh được nên trọn, thì Ngài nói: "Ta khát". 29 Ðặt sẵn đó có một bình đầy dấm, thì người ta lấy bọt biển thấm đầy dấm cài vào nhánh bài hương mà chìa lên miệng Ngài. 30 Khi đã nếm dấm rồi, Ðức Giêsu nói: "Ðã hoàn tất ". Ðoạn gục đầu xuống, Ngài phó thác Thần khí.

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng danh

 

ĐỌC LỜI NGUYỆN FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhứt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Kết thúc bằng:

Kinh: Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống…

Ba câu lạy:  

-Lạy Trái Tim cực thánh ĐCG, thương xót chúng con,

-Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh Đức Bà Maria, cầu cho…

-Lạy thánh cả Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời dồng trinh, cầu cho…

 

Làm dấu thánh giá

 

NĂM SỰ MỪNG (vinh quang)

 

Thứ nhất thì ngắm ĐCG sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

Ngôi mộ trống. Thiên thần báo tin

Mk. 16: (1-7) Vừa hết ngày sabát, bà Maria Mácđala cùng bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu thơm để ướp xác Chúa Giêsu. (2) Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời mới mọc, các bà ra mộ.

(3) Các bà bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá khỏi cửa mộ giùm ta đây?" (4) Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. (5) Nhìn vào trong mộ, các bà thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. (6) Nhưng thanh niên liền nói: "Ðừng sợ! Các bà tìm Ðức Giêsu Nadarét, Ðấng bị đóng đinh chứ gì ! Người đã trỗi dậy rồi, không còn ở đây nữa. Đây là chỗ đặt Người! (7) Các bà hãy về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông".

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng danh

 

Đọc LỜI NGUYỆN FATIMA:

Lạy Đức Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khõi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Thứ hai thì ngắm ĐCG lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)


 

Lk. 24:(45-53) Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, (47) và các ông phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. (48) Chính anh em là chứng nhân của những điều này.

(49) "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời ban xuống".

Ðức Giêsu được rước lên trời

(50) Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. (51) Và đang khi chúc lành, thì Người rời các ông và được rước lên trời. (52) Bấy giờ các ông thờ lạy người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, (53) và hằng ở trong Ðền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng danh

 

Đọc LỜI NGUYỆN FATIMA:

Lạy Đức Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khõi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho được đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần  

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

 

CVTĐ. 2: 1-7 Khi thời gian đã mãn, đến lễ Ngũ Tuần, mọi người cùng nhau tề tựu một nơi; 2 thì bỗng tự trời xảy đến một tiếng rào rào như cuồng phong thổi đến, vang dậy cả nhà, nơi họ đang ngồi. 3 Và họ thấy những hình lưỡi lửa, phân tán ra mà đậu trên đầu mỗi người có mặt nơi đó. 4 Và hết thảy họ được đầy ơn Thánh Thần, và bắt đầu nói những tiếng lạ, tùy theo Thần khí ban cho họ phát ngôn.

5 Cư ngụ ở Giêrusalem có những người Do Thái đạo đức, từ mọi dân thiên hạ về. 6 Thoạt nghe tiếng ấy vang ra, thì cả đám đông cùng nhau tuôn đến và rất sửng sốt, vì ai nấy đều nghe họ nói tiếng quê mình. 7 Họ đứng ngây người ra và kinh ngạc nói rằng: "Này, những người nói kia, không phải là dân Galilê cả sao?

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng danh

 

Đọc LỜI NGUYỆN FATIMA:

Lạy Đức Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khõi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Thứ bốn thì ngắm, Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời, ta hãy xin cho được chết lành trong tay Đức Mẹ

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

 

Lk. 1: (46-55) Bấy giờ bà Maria nói:

"Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, (47) thần trí tôi hớn hở vui mừng

vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. (48) Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. (49) Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn ! (50) Ðời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. (51) Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. (52) Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhu. 53) Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 54) Chúa độ trì Ísrael, tôi tớ của Người, (55) như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời.

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng danh

 

Đọc LỜI NGUYỆN FATIMA:

Lạy Đức Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khõi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Thứ năm thì ngắm, ĐCT thưởng Đức Me trên trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được về cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng 

 

(Đọc và suy gẫm đoạn kinh thánh dưới đây)

 

Cựu Ước - Judith. (13: 18, 19-20) "Này trang nữ kiệt, bà được Thiên Chúa Tối Cao ban phúc hơn tất cả các phụ nữ trên cõi đất này. Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa,

Ðấng dựng nên trời đất; Người đã hướng dẫn bà chặt đầu tướng giặc! 19 Vì cho đến muôn đời muôn thuở, những ai hằng nhớ đến sức mạnh của Thiên Chúa sẽ không lãng quên lòng trông cậy bà đặt nơi Người. 20 Nguyện xin Thiên Chúa thực hiện cho bà những điều ấy để muôn đời bà được tán dương. Xin Người viếng thăm và ban cho bà muôn phúc lộc, vì bà đã không tiếc mạng sống mình khi nòi giống chúng ta lâm cảnh nhục nhã; bà đã cứu chúng ta thoát hoạ diệt vong vì bà đã sống ngay thẳng trước nhan Thiên Chúa."

Toàn dân đáp lại: "A-men! A-men! "

 

Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng danh

 

Đọc LỜI NGUYỆN FATIMA:

Lạy Đức Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khõi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

Kết thúc bằng:

Kinh: Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống…

Ba câu lạy:  

-Lạy Trái Tim cực thánh ĐCG, thương xót chúng con,

-Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh Đức Bà Maria, cầu cho…

-Lạy thánh cả Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời dồng trinh, cầu cho…

 

Làm dấu thánh giá [1]

 

Xin tìm đọc các kinh VN trong tài liệu sau đây:

 

CÁC KINH VN THƯỜNG ĐỌC

 

DẤU THÁNH GIÁ

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

KINH VÌ DẤU

Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá, xin chữa + chúng con cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

 

KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

 

KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

 

KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

 

KINH TIN

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội thánh. Amen.

 

KINH CẬY

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

 

KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng; lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

 

KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm nguời, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con. Lại cho Ngôi Hai xuống thế làm Người, chuộc tội, chịu chết trên cây Thánh Giá vì con. Lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn, nhiều phép Hội Thánh nữa; và đã cho phần xác con đêm nay (ngày hôm nay) được mọi sự lành. Lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi, ăn năn tội chẳng kịp.

Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hiệp cùng các thánh, mà dâng cho Chúa con, cùng cám ơn như vậy. Amen. 

    

LẦN HẠT MÂN CÔI

Cách thức Lần hạt

Trọn tràng hạt Mân Côi (mới) gồm 20 chục, nhưng chia ra bốn phần riêng biệt, mỗi phần gồm 5 chục. Phần thứ nhứt là năm Mầu nhiệm mùa Vui, phần thứ hai là năm Mầu nhiệm Sự Sáng (do ĐTC Gioan Phaolô ban hành nhân năm Mân Côi) phần thứ ba là năm Mầu nhiệm mùa Thương, phần thứ bốn là năm Mầu nhiệm mùa Mừng (Vinh quang).

 

ĐỌC MẦU NHIỆM NÀO VÀO NGÀY NÀO?

Năm sự Vui đọc các ngày Thứ Hai và Thứ Bẩy

Năm sự Thương đọc các ngày Thứ Ba và Thứ Sáu

Năm sự Sáng đọc ngày Thứ Năm

Năm sự Mừng đọc các ngày Thứ Tư và Chủ Nhật

 

Cách đọc kinh Mân côi:     

(1) Làm dấu Thánh giá: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen

(2) Đọc kinh Tin Kính

(3) 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh?.

(4) Xướng Mầu nhiệm thứ nhứt rồi đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh. Sau kinh Sáng Danh thì đọc Lời Nguyện Fatima (xem dưới)

(5) Xướng Mầu Nhiệm thứ hai rồi đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng và 1 kinh Sáng danh. Sau kinh Sáng Danh thì đọc Lời Nguyện Fatima (xem dưới)

Tiếp tục đọc hết chuỗi. Chục kinh nào cũng đọc như thế nhưng với sự suy gẫm các Mầu nhiệm khác nhau.

Hết tràng hạt thì đọc

(6) kinh Lạy Nữ Vương,

(7) kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-e,

(8) kinh Cám ơn,

(9) ba (4, 5...) câu Lạy.

 

DƯỚI ĐÂY LÀ NGUYỆN TẮT CÁC MẦU NHIỆM

 

NGUYỆN TẮT

Năm Sự Vui  (Thứ Hai, Thứ Bẩy)

Thứ nhứt thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

Năm Sự Sáng  (Thứ Năm)

Thứ Nhứt thì Ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan, Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thứ Hai Thì Ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana, Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời

Thứ Ba Thì Ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng nước trời và ơn thống hối, Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.

Thứ Bốn Thì Ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Ta-bo, Ta hãy xin cho được luôn luôn lắng nghe lời Người.

Thứ Năm Thì Ngắm: Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể, Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.

 

Năm sự Thương  (Thứ Ba, Thứ Sáu)

Thứ nhứt thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

 

Năm sự Mừng (Vinh Quang) (Thứ Tư, Chủ Nhật)

Thứ nhứt thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

 

KINH LẠY NỮ VƯƠNG (HAIL HOLY QUEEN)

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi chốn khách đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 

KINH HÃY NHỚ (MEMORARE)

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

 

LỜI NGUYỆN FATIMA (do Đức Mẹ dạy cho 3 em linh kiến tại Fatima, Bồ đào nha năm 1917)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhứt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 

KINH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-E

Thế gian hiện đang phải đương đầu với một trận chiến thiêng liêng vô cùng ác liệt. Trong những lần thị kiến của ba trẻ tại Garabandal năm 1965, các em luôn nhìn thấy Thánh Mi-ca-e tháp tùng Đức Mẹ bất cứ nơi nào Mẹ đến. Năm 1884, trong khi cử hành thánh lễ, ĐGH Lêô 13 được Chúa cho linh kiến Giáo Hội sẽ bị thử thách trong 100 năm, nên ngài đã chỉ thị cho các linh mục qùy dưới chân bàn thờ sau thánh lễ ngày thường, và đọc 3 kinh Kính Mừng, kinh Lạy Nữ Vươmg, kinh Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-e, và 3 câu Lạy để cầu cho Giáo Hội vững mạnh. Sau Công Đồng Vatican II, vì lý do gì không rõ, kinh TLTT Micae đã không được đọc nữa. Nay, ĐTC Gioan Phaolô II khuyên chúng ta nên đọc lại kinh này, cầu xin TLTT giúp đỡ chúng ta đánh đuổi qủy dữ. Kinh (VN) sau đây đã được cha ông chúng ta đọc từ cách đây cả hơn 100 năm. Tại Mỹ, tín hữu vẫn đọc kinh TLTT Micae sau khi đọc kinh Mân Côì. Chúng ta nên hiệp ý cùng tín hữu Hoa Kỳ đọc kinh này.

 

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, / xin hãy bênh vực che chở cho chúng con trong lúc chiến trườøng/, cùng nên như thành lũy vững bền cho chúng con trông cậy / và chống trả các chước sâu độc ma qủy/.  Chúng con sấp mình xuống / xin Đúc Chúa Trời ngăn cấm thần ngụy ấy./  Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae / là tướng quân cai quản cơ binh trên trời,/ kìa satan và thần dữ đang rảo khắp thiên hạ / hòng làm hư loài người chúng con, / xin người lấy phép Đức Chúa Trời mà xua đuổi chúng xuống hỏa ngục đời đời.  / Amen.

 

KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN

Đạo Đức Chúa Trời có Mười điều răn:

Thứ nhứt: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.

Thứ năm: Chớ giết người.

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.

Thứ bảy: Chớ lấy của người.

Thứ tám: Chớ làm chứng dối.

Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.

Thứ mười: Chớ tham của người.

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự; sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

 

KINH SÁU ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH

Hội thánh có sáu điều răn:

Thứ nhứt: Xem lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày Lễ buộc.

Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày Lễ buộc.

Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh.

Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội thánh buộc.

Thứ sáu: Kiêng thịt những ngày Hội thánh dạy.

 

KINH TÁM MỐI PHÚC THẬT

Phúc thật Tám Mối:

Thứ nhứt: Ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Thứ hai: Ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.

Thứ ba: Ai khóc lóc ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.

Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.

Thứ năm: Ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thương xót vậy.

Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.

Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.

Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì Đạo ngay ấy là phúc thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

 

KINH THƯƠNG NGƯỜI MƯỜI BỐN MỐI

 

Thương người có mười bốn mối:

Thương xác bảy mối:

Thứ nhứt: Cho kẻ đói ăn.

Thứ hai: Cho kẻ khát uống.

Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.

Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.

Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.

Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.

 

Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhứt: Lấy lời lành mà khuyên người.

Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội.

Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo. Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội.

Thứ năm: Tha kẻ dể ta.

Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta.

Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

 

Ba (4, 5...) câu lạy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời,

xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn,

Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng,

Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ . Amen.

 

·      Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu - Thương xót chúng con

·      Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria

- Cầu cho chúng con

·      Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh - Cầu cho chúng con.

·      Nữ Vương ban sự bằng an - Cầu cho chúng con.

·      Các thánh tử vì đạo nước Việt Nam - Cầu cho chúng con... (có thể thêm những lời cầu xin khác nữa tùy nơi hoặc tùy nhóm...) 

 

Cầu cho các linh hồn đã qua đời:

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen

 

Kinh Kính Mừng Giuse

 

Kính mừng Giuse đầy ơn Chúa, Đấng Cứu Thế được Ngài âu yếm dưỡng nuôi, và tận tình chăm nom săn sóc, Ngài thật diễm phúc hơn hết mọi người nam, va Giêsu Con Chí Thánh của Bạn Thanh Khiết Ngài thật diễm phúc. Thánh Giuse, Cha nuôi con Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con trong những lo âu hồn xác hiện nay và trong giờ lâm tử.  Amen


 

[1] Có thể kết thúc bằng

1. kinh Lạy Nữ Vương, 2. Kính mừng Giuse 3. kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae 4. Kinh cám ơn. Rồi đến 3 câu lạy.

 43022