LIÊN LẠC

 

Holy Mary's Messages, Inc
HỘI THÔNG ĐIỆP ĐỨC MẸ

P.O.Box 32487 - San Jose - CA 95152-2487
Tel: 408-218-0676 * Fax: 408-540-1416

Email address: thongdiepducme@hotmail.com
website: www.thongdiepducme.org

Nếu quý vị gọi điện thoại,
xin vui lòng để lại lời nhắn, với tên và số điện thoại,
chúng tôi sẽ gọi ngay khi có thể.

Nguyện Thiên Chúa và Mẹ Maria
ban nhiều ơn lành xuống cho toàn thể quý vị.


Previous page: ĐẶT MUA SÁCH


43571